SprintWeld SVÁŘEČSKÉ DOZORY

SVÁŘEČSKÉ DOZORYNabízíme zajištění externího svářečského dozoru - technologa svařování dle ČSN EN ISO 14731

Jsme schopni zajistit kompletní proces certifikace dle norem:

ČSN EN 1090 - 2 : Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ČSN EN ISO 3834 - 2 : Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN ISO 3834 - 3 : Standardní požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN 15085 - 2 : Svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí.

Předpis ČD V 95/5


Máme veškerou potřebnou kvalifikaci pro úspěšný průběh certifikace a následné vykonávání práce svářečského dozoru:


Diplomy EWT/IWT – EUROPEAN / INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST


Osvědčení s prokázáním úplné technické znalosti (úroveň A) dle normy ČSN EN 15085-2


VT2dw – oprávnění k vykonávání vizuální kontroly svarů dle normy - ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů


Osvědčení OOZ dle předpisu ČD V 95/5 k provádění svářečského dozoru ve výrobě nebo opravárenství železničních kolejových vozidel


Osvědčení OOZ dle předpisu SDP ČR T 1/2 k provádění svářečského dozoru při zřizování kolejnicových pásů, opravách a údržbě svařováním a navařováním opotřebených součástí kolejového svršku MHD


Osvědčení OOZ dle předpisu SDP ČR V 4/2 k provádění svářečského dozoru ve výrobě, modernizaci, rekonstrukci, renovaci a opravách drážních vozidel MHD


NABÍZÍME VEŠKERÉ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ VÝBĚRU CERTIFIKACE VHODNÉ PRO VAŠÍ FIRMU a všechny potřebné věci pro novou certifikaci (včetně dotace - pokrytí cca 85% nákladů).
Spolupracujeme s certifikačními orgány, výzkumnými středisky a také s dotační podporou pro nové certifikace a vzdělávání.

Dotační podpora pro certifikaci a školení

Dotační podpora pro certifikaci a školení, zajištění WPQR dokumentů.

Jsme schopni Vám zajistit financování celého procesu certifikace Vaší společnosti prostřednictvím dotačních příležitostí. WPQR dokumenty zajišťujeme ve spolupráci s přední českou materiálovou laboratoří. V průběhu certifikace spolupracujeme s předními certifikačními organizacemi a nabízíme Vám případně i zajištění potřebných svářečských kurzů a zkoušek.
Spolupráci realizujeme ve 2 formách:
01
Kompletní dotační balíček k certifikaci (služba obsahuje přípravu všech potřebných dokumentů WPQR cca 5-6 kusů, výhodné školení svářečů a zajištění kompletní dotační administrativy). Dotace pokryje 85 % nákladů.
02
Balíček WPQR a příprava na audit. V rámci tohoto balíčku Vám nabízíme přípravu a zajištění všech potřebných WPQR dokumentů (5-6 kusů), přípravu na certifikační audit a následné zajištění certifikačního auditu. Dotace pokryje zhruba polovinu nákladů.

WPQR

Vyřešíme za Vás veškerou definici WPQR dokumentů, které budou nastaveny přímo pro Vaši výrobu svařenců a také kompletní zavaření vyhovujících vzorků.

Zkoušky zajišťujeme ve spolupráci s přední českou materiálovou laboratoří.

Diplomy a osvědčení

KONTAKTY

SprintWeld company s.r.o.

Rokycanská 761/58
312 00, Plzeň

IČ: 19498969

info@sprintweld.cz

@sprintweld

@sprintweld

Náš tým